ارسال پیامک از گذشته‌های دور برای انواع مناسبت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره. سال 1390 بود که شعری رو  برای عید غدیر سرودم. آنچه  با عنوان پیامک عید غدیر دست به دست میشه رو تقدیمتون می‌کنم. امروز به هرکوچه اذان باید گفت دروصف
ادامه مطلب